Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
KOLEJNY KIEROWCA Z PROMILAMI - powiększ

W dniu 12 listopada 2013 r. na autostradzie A4, przy punkcie poboru opłat Karwiany, około godziny 6:00, inspektorzy z ...
 TELEPORTACJA KIEROWCY I POJAZDU - powiększ

W dniu 5 listopada 2013 r. w trackie działań kontrolnych, prowadzonych na drodze krajowej nr 8, inspektorzy kłodzkiego oddziału ...
 INSPEKTORZY TRANSPORTU DROGOWEGO UDAREMNILI UCIECZKĘ SPRAWCY WYPADKU - powiększ

Dnia 4 listopada 2013 r. Inspektorzy Transportu Drogowego na prośbę pracownika punktu poboru opłat Karwiany droga nr A4, zatrzymali ...
 BEZPIECZNA SZKOŁA Z ITD ORAZ KLUBEM PANCERNIKA - powiększ

31 października 2013 r. inspektorzy z kłodzkiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego spotkali się z przedszkolakami oraz uczniami klas I-VI ...
 KOLEJNY UJAWNIONY WYŁĄCZNIK TACHOGRAFU - powiększ

W dniu 31.10.2013 r. na autostradzie A4 przy punkcie poboru opłat Karwiany, około  godziny 17:00 inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego ...
 „MANEWRY” CZESKO - POLSKIE - powiększ

W dniu 30 października 2013 r. na DK-I 10 w m. Harahov w Republice Czeskiej,  Inspektorzy WITD we Wrocławiu ...
 BEZ PRAWA JAZDY PRZEWOZIŁ PASAŻERÓW W AUTOBUSIE - powiększ

W dniu 29.10.2013 r. około godziny 6:00 w miejscowości Skarszyn, inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego przeprowadzili kontrolę ...
 NA PROMILACH CIĘŻARÓWKĄ SPIESZYŁ SIĘ PO DZIECKO DO PRZEDSZKOLA - powiększ

W dniu 25 października br. w miejscowości Strzelin przy ulicy Oławskiej około godziny 11:45 inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu ...
 STOLIK INSPEKCYJNY-ODSŁONA DRUGA - powiększ

W dniu 23 października 2013 roku odbyło się drugie z cyklu spotkań z kierowcami oraz przedsiębiorcami transportowymi w ramach ...
 ZA SZYBKI I WŚCIEKŁY - powiększ

W ten sposób chciał utożsamić się z bohaterem pewnego filmu  jeden z kierowców zatrzymany przez wrocławskich inspektorów Transportu Drogowego podczas ...
 

« Poprzedni 1 ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... 86 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.