Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
PRZEWOZIŁ ODPADY BEZ WSKAZANIA ICH KODU NACZEPĄ BEZ WAŻNYCH BADAŃ TECHNICZNYCH - powiększ

Przewóz odpadów bez dokumentu potwierdzającego ich rodzaj, brak ważnych badań technicznych, a także usterki techniczne to wynik kontroli inspektorów ...
 BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.  - powiększ

28.02.2020r  W trakcie czynności prowadzonych na drodze krajowej nr 46 w okolicach Kłodzka Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego skontrolowali należący ...
 ARESZTOWANY KIEROWCA ZA STOSOWANIE WYŁACZNIKA TACHOGRAFU  - powiększ

Podczas kontroli pojazdu ciężarowego powracającego z Włoch z artykułami spożywczymi, inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego ujawnili niedozwolony wyłącznik tachografu. ...
 WIÓZŁ CZĘŚĆ SAMOCHODOWE NA PROMILACH  - powiększ

25.02.2020r. około godziny 10:30 w Wałbrzychu na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej inspektor kłodzkiego oddziału Inspekcji transportu Drogowego zatrzymał ...
 KOLENY UJAWNIONY PRZYPADEK NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W PRZEWOZIE OSÓB - powiększ

Zatrzymany przez patrol wrocławskiej policji kierowca pojazdu osobowego, który naruszył przepisy ruchu drogowego, wykonywał również niezgodnie z ustawą o ...
 SŁOWACKI KIEROWCA CIĘŻARÓWKI NA PODWÓJNYM GAZIE - powiększ

Słowackiego kierowcę pojazdu ciężarowego  pod wpływem alkoholu zatrzymali inspektorzy Dolnośląskiej Inspekcji Transportu Drogowego. Dalszymi czynnościami w tej sprawie zajęła ...
 20 000 KM NIEZAREJESTROWANEJ JAZDY ? - powiększ

Podczas kontroli dwóch zatrzymanych 40 tonowych zestawów pojazdów, należących do tej samej firmy wykonującej międzynarodowe przewozy, w jednym z nich ...
 ITD W SŁUŻBIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO  - powiększ

14.02.2020 inspektorzy z WITD Wrocławia oddział w Kłodzku, na drodze krajowej nr 33 zatrzymali do kontroli ciągnik siodłowy z ...
 JEDEN KIEROWCA I DWIE KARTY PRZY PRZEWOZIE DZIECI. - powiększ

Jazdę na cudzej karcie, mimo zaplanowanej kontroli drogowej przed realizacją przewozu dzieci, ujawnili inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego. W niedzielę ...
 KOLEJNE KONTROLE SZAREJ STREFY W PRZEWOZIE OSÓB  - powiększ

Dwóch zatrzymanych kierowców i wszczęte postępowania administracyjne zagrożone nałożeniem wysokich kar to efekt kontroli nielegalnych przewozów osób przeprowadzonych przez ...
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 80 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 

Dyżur Informacyjny 

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Wrocław 71 326 51 65
Olsztyn 89 537 14 10
Poznań 61 656 77 21
Szczecin 91 311 56 40

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.