Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipDziałania Inspekcji Transportu Drogowego

1 Działania Inspekcji Transportu Drogowego - powiększ
Inspekcja Transportu Drogowego działa na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku w transporcie drogowym. Powołana została do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi. Inspekcja Transportu Drogowego funkcjonuje jako samodzielna, niezależna, umundurowana i uzbrojona służba kontrolna od 2002 roku i ma za sobą dziesięć lat działania jako organ kontroli państwowej w zakresie transportu drogowego. /p>
TECHNICZNY „MAJSTERSZTYK” - powiększ

W dniu 16 06 2020 Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego wykonując czynności na autostradzie A4 zatrzymali do kontroli pojazd marki Mercedes-Benz ...
 INSPEKTORZY REAGUJĄ NA WNIOSEK SPOŁECZEŃSTWA - powiększ

Błyskawiczna interwencja Inspektorów Transportu Drogowego z WITD Wrocław z wykorzystaniem nieoznakowanego radiowozu. Nie przestrzeganie znaków tonażowych tym razem zakończyło ...
 NOCNY „PONAD-GABARYT” - powiększ

12 czerwca 2020 r.  około 22:00 Policjanci z KPP Środa Śląska na drodze krajowej nr 94, zatrzymali do kontroli ...
 DOLNOŚLĄSKA ITD WŁĄCZA SIĘ W DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE  - powiększ

Dolnośląska Inspekcja Transportu Drogowego po raz kolejny wraz ze stowarzyszeniem przewoźników zrzeszonych w Polskiej Unii Transportu (PUT) oraz DKV ...
 NIETRZEŹWY KIEROWCA CIĘŻARÓWKI ZATRZYMANY NA A4 - powiększ

Nietrzeźwy kierowca zestawu ciężarowego, wykonujący przewóz międzynarodowy został zatrzymany przez dolnośląskich inspektorów transportu drogowego na autostradzie A4. 9 czerwca 2019 ...
 NATYCHMIASTOWA REAKCJA ITD NA WNIOSEK O KONTROLĘ  - powiększ

Tamowanie ruchu na odcinku kilkudziesięciu kilometrów na autostradzie A4 przez pojazdy nienormatywne było przyczyną wniosku, jaki wpłynął do Wojewódzkiego Inspektoratu ...
 TRAGICZNY WYPADEK A KIEROWCA JECHAŁ NA CUDZEJ KARCIE  - powiększ

W godzinach porannych 25 maja 2020 r. w Szczytnej (powiat kłodzki, droga krajowa nr 8) inspektorzy z kłodzkiego oddziału ...
 DWANAŚCIE LAT JEŹDZIŁ CIĘŻARÓWKĄ BEZ UPRAWNIEŃ - powiększ

Złamanie zakazu tonażowego było powodem zatrzymania do kontroli zestawu ciężarowego. W trakcie sprawdzania wymaganych dokumentów inspektorzy dolnośląskiej Inspekcji Transportu ...
 RECYDYWISTA TRANSPORTOWY PONOWNIE CHCIAŁ PRZEWIEŹĆ ŁADUNEK PONADGABARYTOWY NIEZGODNIE Z PRZPISAMI - powiększ

Mimo wcześniejszej kontroli, jej ustaleń, stwierdzonych naruszeń przepisów ruchu drogowego w zakresie normatywności pojazdu i wydanego zakazu dalszej jazdy, ...
 WSPÓLNE DZIAŁANIA W OBRONIE WROCŁAWSKICH MOSTÓW I DRÓG - powiększ

28 kwietnia 2020roku około godziny 2:00  w miejscowości   Wrocław, ul. Drobnera w wyniku wspólnych działań Wrocławskiej Inspekcji Transportu Drogowego, Policji, ...
 

« Poprzedni 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 82 Następny »

>>> Archiwum Wydarzeń <<<

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9:00-15:00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Zgłoś wniosek o kontrolę!

Internetowy formularz zgłoszeniowy umożliwia szybkie i proste przekazywanie zgłoszeń naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym, wniosków o kontrolę techniczną autokaru lub busa, innych wniosków o interwencje służb kontroli ITD.

Przejdź do formularza.... 

Jeśli jednak chcielibyście Państwo zgłosić formalny wniosek do WITD we Wrocławiu, prosimy o skorzystanie z Elektornicznej Skrzynki Podawczej lub przesłanie tradycyjnie, na piśmie, za pośrednictwem kancelarii Inspektoratu.