Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipJEDEN KIEROWCA I DWIE KARTY PRZY PRZEWOZIE DZIECI.

JEDEN KIEROWCA I DWIE KARTY PRZY PRZEWOZIE DZIECI.
Jazdę na cudzej karcie, mimo zaplanowanej kontroli drogowej przed realizacją przewozu dzieci, ujawnili inspektorzy z Dolnośląskiego Inspektoratu Transportu Drogowego.

W niedzielę dnia 16.02.2020 r. insp. z WITD we Wrocławiu kontrolowali w Legnicy autobus, którym miało być przewożone około 40 dzieci wraz z opiekunami na ferie zimowe z Legnicy do miejscowości Gliczarów, niedaleko Bukowiny Tatrzańskiej. W czynnościach kontrolnych uczestniczył  funkcjonariusz z KMP w Legnicy do, której wpłynęło zgłoszenie organizatora przewozu o kontrolę autobusu.

Firma realizująca przewóz ma siedzibę we Wrocławiu, skąd rozpoczęto przejazd. Odległość z Wrocławia do Legnicy wynosi około 70 km.

Z zapisów zawartych na okazanej karcie kierowcy wynikało, że  przejechał on zaledwie 13 km, z wyjaśnień kierowcy, że część przejazdu zrealizował przedsiębiorca wykonujący przewóz. Zamiana kierujących autobusem nastąpiła przy stacji paliw w okolicy zjazdu do Legnicy z A4. Kontrolowany kierowca, jak wyjaśniał, mimo, iż pochodził z Wrocławia do miejsca odbioru dojechał z okolic Polkowice, co też zadeklarował inną pracą na karcie kierowcy. Wszystko układałoby się w całość gdyby nie to, że na karcie kierującego zamiast 13 km zarejestrowane było 18 km. Ta odległość mając na uwadze przejazd z Wrocławia do miejsca kontroli odpowiada odcinkowi z parkingu przed Legnicą na A4 do miejsca, w którym przeprowadzona czynności kontrolne. W wyniku dokładniej analiza danych zawartych na karcie kierowcy i  w pamięci urządzenia oraz trasy przejazdu i złożonych wyjaśnień kierowca przyznał się do tego, iż to on prowadził autobus na karcie kierowcy należącej do przedsiębiorcy, po to żeby dojechać do miejsca docelowego podróży. Nie chciał zarejestrować na swojej karcie naruszeń, które są nieuniknione w przypadku obsady jednoosobowej autobusu na realizowanej trasie. Do zamiany kart, jaka potwierdził kierowca, doszło na wskazanym wcześniej przez insp. parkingu.

JEDEN KIEROWCA I DWIE KARTY PRZY PRZEWOZIE DZIECI.

W wyniku stwierdzonych okoliczności na kierowcę nałożono mandat karny, natomiast wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.


2020-02-17

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-02-17 10:05:41

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845