Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipBAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.

BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.
28.02.2020r  W trakcie czynności prowadzonych na drodze krajowej nr 46 w okolicach Kłodzka Dolnośląscy Inspektorzy Transportu Drogowego skontrolowali należący do przewoźnika krajowego ciągnik siodłowy z naczepą, co do którego mieli podejrzenia o zły stan techniczny.
Przeprowadzona kontrola pojazdów nie tylko podejrzenia potwierdziła ale wręcz zaskoczyła inspektorów ilością usterek jakie mogą wystąpić w jednym pojeździe, który przecież był normalnie używany do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.
Już na wstępie stwierdzono takie "drobiazgi" jak nieprzepisowe oświetlenie czy pęknięta szyba czołowa. Chwilę później uwagę kontrolującego zwrócił wyciekający na podłoże olej z przekładni kierowniczej. Dalsze oględziny ujawniły poważną nieszczelność układu hamulcowego - wydostające się z układu powietrze podczas hamowania wzbijało wręcz kurz spod tylnej osi. Obawy co do sprawności układów elektronicznych pojazdu, w tym układu oczyszczania spalin SCR, zostały potwierdzone po podłączeniu do sterowników pojazdu specjalistycznego skanera diagnostycznego: zarówno układ oczyszczania spalin SCR jak i układ ABS były niesprawne. Kierowca zapytany o kondycję pojazdu wyjaśnił z rozbrajającą szczerością, że w samochodzie podczas jazdy świecą się wszystkie możliwe kontrolki ostrzegawcze ale w firmie jest to standardem.
Na kontroli ciągnika siodłowego inspektor oczywiście nie poprzestał i po szczegółowej weryfikacji podzespołów naczepy ujawnił kolejne niebezpieczne usterki a mianowicie popękaną felgę jednego z kół oraz skrajnie zużyte ogumienie. Niewidoczne na pierwszy rzut oka uszkodzenie tarczy koła na szczęście nie umknęło uwadze inspektora dzięki czemu wyeliminował on z ruchu drogowego dwa, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa i środowiska naturalnego pojazdy. Przewoźnikowi przyjdzie słono zapłacić za tak nieodpowiedzialne podejście do wykonywania swojej działalności - wszczęto bowiem w stosunku do niego postępowania wyjaśniające.

BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.
BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.
BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.
BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.
BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.
BAGATELIZOWAŁ ŚWIECĄCE OSTRZEŻENIA.


2020-03-02

opublikowano przez:  Woźniak Daniel
2020-03-02 11:33:11

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845