Baner - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
bipSZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
Pod wpływem alkoholu jechali skuterem do sadu po brzoskwinie. W trakcie podróży przyczepka prowizorycznie sprzężona z pojazdem wypięła się i wpadła do przydrożnego rowu. Nietrzeźwy kierujący i nietrzeźwy pasażer jednośladu zostali zatrzymani przez inspektorów transportu drogowego, gdyż całe zdarzenie rozegrało się na ich oczach podczas wykonywania czynności kontrolnych na pobliskim punkcie ważenia.


SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
12 sierpnia w godzinach porannych o mały włos doszło by do tragedii. Na szczęście przyczepka prowizorycznie spięta ze skuterem wjechała do przydrożnego rowu, a nie na pas dla przeciwnego kierunku ruchu.

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
Widzący zdarzenie inspektorzy niezwłocznie udali się na miejsce zdarzenia. Po pierwszej wymianie zdań z kierującym inspektor ustalił, że kierujący i pasażer jadący motorowerem spożywali wcześniej alkohol.

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
Wstępne badania wykonane alkosensorem potwierdziły te przypuszczenia.

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
Szczegółowe badanie kierującego wykonane alkotestem wykazało wyniki dodatnie, wskazujące na zawartość alkoholu 0,26 promila i 0,22 promila w wydychanym powietrzu.

SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU
Wobec powyższego na miejsce zdarzenia wezwano funkcjonariuszy Policji, którym przekazano nietrzeźwego kierującego.
SZCZĘŚCIE W NIESZCZĘŚCIU


2020-08-12

opublikowano przez:  Kaczmarz Mariusz
2020-08-12 13:46:18

INFORMACJE O MANDATACH Z FOTORADARÓW:

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPOTU DROGOWEGO
DELEGATURA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
UL. MIĘDZYLESKA 4
50-514 WROCŁAW
TEL. (22) 220 40 21

INTERESANCI PRZYJMOWANI
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH 9:00 - 14:00


Wojewódzki Inspektorat Transportu
Drogowego we Wrocławiu


ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

NIP:897-16-67-142
REGON: 932721175

e-mail: sekretariat@dolnyslask.witd.gov.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016  r. w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku z  przetwarzaniem  danych osobowych i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz. Urz.  UE  L  119,  s.  1) –  dalej RODO –
Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, z siedzibą we Wrocławiu 51-165, ul. B. Krzywoustego 28.
Inspektorem Danych Osobowych w WITD we Wrocławiu jest Agnieszka Kukiełka – tel. 0713209081
Dane zbierane są do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji Transportu Drogowego.
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Zbierane dane nie będą udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem organów wskazanych w art.55 b u.t.d. – do realizacji ich ustawowych zadań.
Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 oraz przepisów art. 13-22 oraz art. 34 rozporządzenia 2016/679 nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.
Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Dyżur Informacyjny

 

Urzędy Inspekcji Transportu Drogowego udzielają telefonicznej informacji m.in. z zakresu czasu pracy, zabezpieczania ładunków i zasad wykonywania przewozów w dni robocze, w godz. 9.00-15.00. 

Poniżej aktualna w dniu dziejszym lista dyżurujących Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

Miasto Tel.
Bydgoszcz 52 323 83 43
Łódź 42 639 80 68
Białystok 85 66 23 077
Główny Inspektorat 22 22 04 845